Ε' ΤΑΞΗ

Γεωγραφία Ε' Δημοτικού - Μαθαίνω την Ελλάδα
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Ένα χρηστικό εργαλείο για τον μαθητή, τον εκπαιδευτικό και τον γονιό, που βοηθά στην κατανόηση και στην αφομοίωση από το μαθητή της ύλης του μαθήματος, μέσα από ερωτήσεις-απαντήσεις και συμπληρωματικά φύλλα αξιολόγησης.
14,47 €
Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Σχολικό βοήθημα στη γλώσσα της Ε' δημοτικού από τις εκδόσεις Πατάκη.
16,00 €
Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Το παρόν σχολικό βοήθημα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος, απευθύνεται σε κάθε εκπαιδευτικό και μαθητή της Ε' τάξης του δημοτικού σχολείου. Σχεδιάστηκε με σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη των δεξιοτήτων του μαθητή, την εξοικείωση των διδασκομένων με τη δομή του γλωσσικού συστήματος αλλά και την αποτελεσματικότερη οργάνωση της διδακτέας ύλης, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των εκπαιδευτικών.
17,40 €
Γλωσσικές ασκήσεις Ε΄Δημοτικού
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Το βιβλίο αυτό περιέχει γλωσσικές ασκήσεις και ακολουθεί τη δομή του σχολικού βιβλίου της Γλώσσας Ε΄ Δημοτικού. Περιλαμβάνει επίσης θεωρία των γλωσσικών φαινομένων που διδάσκονται σε κάθε ενότητα.
12,50 €
Γραμματική Ε΄ δημοτικού
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Στόχος αυτού του βιβλιοτετραδίου είναι η κατανόηση και η εμπέδωση των γραμματικών και άλλων γλωσσικών φαινομένων που διδάσκονται στην Ε΄ Δημοτικού. Ακολουθεί τις βασικές ενότητες του σχολικού βιβλίου (εκτός από τις επετειακές).
10,00 €
Εκθέσεις για την Ε' Δημοτικού
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Σχολικό βοήθημα στο μάθημα της έκθεσης για την Ε' δημοτικού από την Ελληνοεκδοτική.
13,90 €
Έκθεση Ε' Δημοτικού
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της Ε΄ Δημοτικού και εστιάζει στο δύσκολο κομμάτι της παραγωγής γραπτού λόγου. Παρουσιάζει με σαφή και περιεκτικό τρόπο όλη τη θεωρία του σχολικού βιβλίου της Γλώσσας της Ε΄ Δημοτικού.
12,70 €
Ιστορία Ε΄ Δημοτικού
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Σχολικό βοήθημα στην ιστορία της Ε' δημοτικού από τις εκδόσεις Πατάκη.
12,70 €
Ιστορία Ε΄ Δημοτικού - Στα βυζαντινά χρόνια
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Το βιβλίο αυτό αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για το μαθητή, ώστε να κατανοήσει και να αφομοιώσει την ύλη του μαθήματος, και χρηστικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό και το γονιό, ώστε να ανταποκριθούν στο σύγχρονο πνεύμα διδασκαλίας της Ιστορίας, το οποίο εισάγεται με τα νέα σχολικά εγχειρίδια.
15,57 €
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄ Δημοτικού
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Σχολικό βοήθημα στην κοινωνική και πολιτική αγωγή της Ε' δημοτικού, με όλες τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου του μαθητή.
7,50 €
Μαθαίνω και Εξασκούμαι στη Γλώσσα Ε' Δημοτικού - Α' Τεύχος
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Η δομή και η οργάνωση του βιβλίου Μαθαίνω και Εξασκούμαι στη Γλώσσα E΄ Δημοτικού (τεύχη Α΄ και Β΄) ακολουθεί την αντίστοιχη του σχολικού βιβ­λίου (Βιβλίο του Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών) για τη Γλώσσα.
8,50 €
Μαθαίνω και εξασκούμαι στη γλώσσα Ε΄ δημοτικού Β' τεύχος
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Η δομή και η οργάνωση του βιβλίου Μαθαίνω και Εξασκούμαι στη Γλώσσα E΄ Δημοτικού (τεύχη Α΄ και Β΄) ακολουθεί την αντίστοιχη του σχολικού βιβ­λίου (Βιβλίο του Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών) για τη Γλώσσα.
11,50 €
Τo Συντακτικό του Δημοτικού σχολείου - Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού Βασίλης Καραγιάννης
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Το Συντακτικό του Δημοτικού σχολείου είναι μια μεθοδική εργασία που αποσκοπεί να βοηθήσει τον μαθητή να κατανοήσει και να εμπεδώσει τις θεμελιώδεις συντακτικές έννοιες και δομές της γλώσσας μας. Απευθύνεται τόσο στους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ του δημοτικού, όσο και στους μαθητές των πρώτων τάξεων του γυμνασίου, καθώς και σε γονείς και εκπαιδευτικούς που πασχίζουν για τη γλωσσική καλλιέργεια των παιδιών τους.
15,70 €
Τετράδιο γλωσσικών ασκήσεων Ε' Δημοτικού
Άμεσα Διαθέσιμο
Το βιβλίο αυτό εξοικειώνει με παιγνιώδη τρόπο τους μαθητές με το σύνολο της διδακτέας ύλης του γλωσσικού μαθήματος. Το υλικό του είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να ακολουθεί το νέο σχολικό εγχειρίδιο και στοχεύει στην εμπέδωση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου αλλά και την εξάσκηση των μαθητών στο γραπτό λόγο. Γίνεται, έτσι, ένα χρηστικό εργαλείο για το δάσκαλο αλλά και για το γονιό.
11,30 €
Τετράδιο μαθηματικών για εξάσκηση στους νοερούς υπολογισμούς Ε' Δημοτικού
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Αυτό το βιβλίο θα δείξει στο παιδί διάφορες τεχνικές που θα το βοηθήσουν να εξασκηθεί στους νοερούς υπολογισμούς. Είναι σύμφωνο με το Αναλυτικό Πρόγραμμα της τάξης στην οποία απευθύνεται.
5,00 €
Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα Γλώσσα Ε' Δημοτικού - Τεύχος Β'
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Όλη η ύλη της τάξης, απλά και κατανοητά ! Βιβλίο φύλλων εργασίας με ενισχυτικές ασκήσεις, επαναληπτικά τεστ με συνοπτική θεωρία, συμβουλές, εύστοχα παραδείγματα και ελκυστικά γραφικά. Ακολουθεί το καθημερινό μάθημα στο σχολείο και την επανάληψη. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό ενισχυτικό βοήθημα, που προσφέρει επιπλέον εξάσκηση, καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση του μαθήματος.
9,60 €
Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα Ε' Δημοτικού - Τεύχος Α'
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Όλη η ύλη της τάξης, απλά και κατανοητά ! Βιβλίο φύλλων εργασίας με ενισχυτικές ασκήσεις, επαναληπτικά τεστ με συνοπτική θεωρία, συμβουλές, εύστοχα παραδείγματα και ελκυστικά γραφικά. Ακολουθεί το καθημερινό μάθημα στο σχολείο και την επανάληψη. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό ενισχυτικό βοήθημα, που προσφέρει επιπλέον εξάσκηση, καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση του μαθήματος.
9,60 €