ΒΙΒΛΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

Άλγεβρα και στοιχεία πιθανοτήτων - Α΄ γενικού λυκείου
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Το μάθημα "Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων" διαπραγματεύεται έννοιες με τις περισσότερες από τις οποίες οι μαθητές έχουν έλθει σε επαφή σε προηγούμενες τάξεις. Στην Α΄ Λυκείου οι μαθητές αντιμετωπίζουν αυτές τις έννοιες σε υψηλότερο επίπεδο, εμβαθύνουν και γενικεύουν.
2,97 €
Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής - Γυμνασίου -Λυκείου
Άμεσα Διαθέσιμο
Ο άνθρωπος είναι προικισμένος με κατάλληλα όργανα, για ν' αρθρώνει τη φωνή του και να μιλεί. Η έναρθρη ομιλία, που μ' αυτήν ο άνθρωπος μπορεί να συνεννοείται με τους ομοίους του, ονομάζεται λόγος.Στην αρχή η συνεννόηση με το λόγο ανάμεσα στους ανθρώπους γινόταν μόνο προφορικά, υπήρχε δηλαδή μόνο προφορικός λόγος.Έπειτα, αλλού ενωρίτερα και αλλού αργότερα, χρησιμοποιήθηκε η γραφή και δημιουργήθηκε ο γραπτός λόγος.
2,97 €
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Α' Γενικού Λυκείου
Άμεσα Διαθέσιμο
Το βιβλίο αυτό είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας να δημιουργηθεί ένα εύχρηστο και παιδαγωγικά κατάλληλο βοήθημα που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στην Α΄ τάξη του Ενιαίου Λυκείου.
3,82 €
Πληροφορική Γ΄Γενικού Λυκείου, Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας Πληροφορικής
Άμεσα Διαθέσιμο
Η δυναμικά αναπτυσσόμενη επιστήμη των Υπολογιστών και της Πληροφορικής υποδεικνύει την περιοδική αναπροσαρμογή και τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες, οι ψηφιακά ενεργοί πολίτες του 21ου αιώνα, να συμβαδίζουν γνωστικά με τις σύγχρονες κάθε φορά απαιτήσεις της ραγδαίας εξελισσόμενης τεχνολογίας.Το παρόν εγχειρίδιο στοχεύει στην ανάπτυξη της αναλυτικής, της συνδυαστικής, της συνθετικής, της αλγοριθμικής και εν γένει της υπολογιστικής σκέψης των μαθητών και των μαθητριών. Αποτελεί συμπληρωματικό/εμπλουτισμένο εκπαιδευτικό υλικό που συνοδεύει αναπόσπαστα και επεκτείνει το βιβλίο μαθητή "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον" (Α.Ε.Π.Π.) της Γ' Τάξης ΓΕ.Λ. και είναι διαρθρωμένο σε πέντε (5) διακριτές ενότητες.
3,39 €