ΛΕΞΙΚΑ

Λεξικό ομαλών και ανωμάλων ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής - Γεώργιος Χ. Σακελλαριάδης
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Σε όλες τις γλώσσες του κόσμου το ρήμα αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα των προτάσεων και του λόγου γενικότερα. Δεν υπάρχει πρόταση χωρίς ρητά εκπεφρασμένο ή ευκόλως εννοούμενο ρήμα.
Αντικείμενο του λεξικού αυτού είναι η παρουσίαση των σημαντικότερων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και ιδιαίτερα της αττικής διαλέκτου.
14,70 €
Λεξικό ορθογραφικό-ερμηνευτικό της Νέας Ελληνικής
Διαθέσιμο σε 10 ημέρες
Το λεξικό αυτό είναι ένα εύχρηστο εργαλείο αναφοράς για την ορθογραφία και την ερμηνεία των λέξεων της δημοτικής γλώσσας.
Η ορθογραφία των λέξεων βασίζεται στη «Νεοελληνική Γραμματική» του Μανόλη Τριανταφυλλίδη και η ερμηνεία τους είναι σύντομη και σαφής. Στο τέλος κάθε λήμματος αναφέρεται και η πολυτονική γραφή της λέξης.
9,70 €
Λεξικό συνωνύμων-αντωνύμων της Νέας Ελληνικής - Νίκος Σταθόπουλος
Διαθέσιμο σε 10 ημέρες
Από τη συγγραφή ενός εκθεσιακού δοκιμίου μέχρι τη σύνταξη ενός δημοσιογραφικού άρθρου, η ποικιλία και η ακρίβεια της γλωσσικής έκφρασης παραμένει κρίσιμο και συναρπαστικό προαπαιτούμενο.
Με αυτή την πεποίθηση, το «Λεξικό συνωνύμων-αντωνύμων της Νέας Ελληνικής» επιχειρεί να ανταποκριθεί αξιόπιστα:
• Στις πρακτικές ανάγκες του μαθητή.
• Στην ενίσχυση της φιλολογικής εκπαιδευτικής πράξης.
• Στον εμπλουτισμό της παραγωγής δημόσιου λόγου.
• Στην αναβάθμιση της καθημερινής προφορικής επικοινωνίας.
14,70 €